Over je boot verzekeren is door de jaren heen reeds heel wat gezegd en geschreven. In de basis geldt voor Nederland en verschillende andere landen dat er geen verplichting geldt voor het afsluiten van een dergelijke verzekering. Dat er geen verplichting voor geldt hoeft in de praktijk evenwel niet te betekenen dat het niet interessant kan zijn, integendeel. Kiezen voor het laten verzekeren van je boot zorgt er namelijk in de praktijk voor dat je niet (volledig) zelf voor de mogelijke kosten van een schadegeval moet opdraaien. Lijkt dit jou ook wel interessant? Dan zal je in de praktijk kunnen concluderen dat meer te weten komen over de bootverzekering interessant is.

Waarom moet je, je boot verzekeren?

Moet je, je boot verzekeren of niet? Het is een vraag die iedereen zich wel stelt die voor de eerste keer eigenaar is geworden van een boot. Het antwoord op deze vraag laat zich eigenlijk best wel raden. Ondanks het feit dat er op het moment dat deze tekst wordt geschreven geen verplichting bestaat voor het afsluiten van een bootverzekering in Nederland is het zo dat je op deze manier toch maar mooi de waarden van deze kostbare eigendom kan beschermen. Voor de doorsnee boot geldt in de praktijk dan ook dat er toch best wel een stevig prijskaartje aan verbonden is.

Het afsluiten van een bootverzekering zorgt er in de praktijk dus voor dat je bij mogelijke schade niet zelf hoeft op te draaien voor de financiële gevolgen daarvan. Althans toch niet volledig. Uiteraard moet er wel rekening worden gehouden met het zogenaamde eigen risico, maar dat terzijde. De zekerheid die een dergelijke verzekering met zich meebrengt zorgt er in de praktijk in ieder geval voor dat het merendeel van de booteigenaars ervoor kiezen om zo’n verzekering af te sluiten.

Soms is er wel degelijk sprake van een verplichting

Bovenstaande informatie kan reeds zowat voldoende zijn om ook jou te overtuigen om een bootverzekering af te sluiten. Dit gezegd hebbende is het zo dat er nog andere elementen zijn waar je rekening mee kan houden. Ondanks het feit dat er in Nederland geen sprake is van een wettelijke verplichting voor het afsluiten van een verzekering voor je boot moet het gezegd dat je boot verzekeren soms wel degelijk verplicht kan zijn. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer:

  1. Je met je boot gaat aanleggen in een bepaalde haven;

  2. Je door een bepaald vaargebied wenst te varen;

  3. Je van plan bent om deel te nemen aan een bepaalde wedstrijd;

Bovendien spreekt het voor zich dat ontzettend veel mensen die eigenaar zijn van een boot er niet voor kiezen om daarmee in eigen land te blijven, integendeel. Heel wat Nederlanders trekken bijvoorbeeld elk jaar tijden de zomermaanden naar het buitenland om daar met hun boot te gaan varen. Dat geldt niet alleen voor vakantielanden als Spanje, Italië en Kroatië, maar ook voor bijvoorbeeld Griekenland. Voor al deze landen geldt echter dat een bootverzekering er verplicht is.

Hoe kan je, je boot verzekeren?

Je boot verzekeren kan in de praktijk op drie verschillende manieren. De meest eenvoudige (en dus ook de meest voordelige) optie is de WA-verzekering voor boten. Op deze manier je boot verzekeren betekent eigenlijk dat er alleen maar kan worden gerekend op een dekking voor de schade die jij aan gaat brengen aan derden. Uiteraard moet het daarbij gaan om verwijtbare schade. De schade die jouw boot zelf heeft opgelopen zal in dit geval dus niet worden verzekert. Dat kan in eerste instantie best vervelend zijn, maar in de praktijk hoeft dat niet meteen een ramp te betekenen. Vooral voor goedkope boten en voor mensen die weinig varen kan deze verzekering best interessant zijn.

Je boot verzekeren is natuurlijk niet alleen maar mogelijk middels een verzekering voor schade aan derden. Daarnaast is het namelijk ook zo dat je kan rekenen op een dekking van schade aan je eigen boot wanneer je kiest voor de WA+ beperkt of de WA+ volledige cascoverzekeringen. Voor deze beide verzekeringen geldt dat ze het mogelijk maken om ook bepaalde vormen van schade aan je eigen kostbare boot vergoed te krijgen. In welke mate dat precies het geval is zal in de praktijk uiteraard onder meer worden bepaald door de exacte verzekering die je afsluit. De WA+ volledige cascoverzekering of de allrisk bootverzekering is de meest complete, maar helaas ook duurste verzekering die er is. Bedenk altijd goed wanneer deze verzekering voor jou echt interessant is.

Welke zaken bepalen de prijs van je bootverzekering?

Ga je, je boot verzekeren? Dan dient er rekening mee te worden gehouden dat er tal van verschillende factoren een zekere invloed zullen uitoefenen op de kosten van deze verzekering. In eerste instantie zal er door de verzekeraar bijvoorbeeld worden gekeken naar het type boot. Daarbij wordt er meteen ook aandacht besteed aan het vermogen evenals aan het bouwjaar. Op deze manier kan ook meteen een bepaalde waarde kleven aan de boot in kwestie. Dit is uiteraard niet alles. Bovendien is het namelijk zo dat er ook wordt gekeken naar de motor evenals naar het soort brandstof. Ook de aanwezigheid van binnen- of buitenboordmotoren speelt een rol.

Naast bovenstaande is het niet meer dan logisch dat ook de dekking van de gekozen verzekering een niet onbelangrijke rol speelt. Het afsluiten van een zogenaamde WA-bootverzekering staat er bijvoorbeeld in de praktijk om bekend een stuk voordeliger te zijn in vergelijking met de twee andere opties die worden aangeboden. Let op, het is nooit interessant om je volledig blind te staren op de hoogte van de verzekeringspremie. Het spreekt immers voor zich dat ook de kwaliteit van de dekkingen minstens van even groot belang is.

Hou ook rekening met het gekozen vaargebied!

Bij een boot verzekeren moet er naast bovenstaande ook altijd de nodige aandacht worden besteed aan het vaargebied waar je gebruik van wenst te maken. Voor heel wat mensen geldt dat ze alleen maar in Nederland varen met hun boot. Dan is het altijd een goed idee om jouw gewenste vaargebied daarop af te stemmen. Ben je van plan om met je boot naar één of meerdere andere landen in (of buiten) Europa te trekken? Dan zal je er uiteraard niet van onderuit kunnen om alsnog te kiezen voor een aanzienlijk uitgebreid vaargebied. Dat spreekt voor zich.

Diks Verzekeringen: Voor vergelijken, verzekeren en ontzorgen.