spaarrekening kind

Het is enorm hard gegaan in 2021. De prijzen op de woningmarkt voor huizen zijn de pan uit gerezen. Het aanbod is klein en de vraag is nog steeds onverminderd groot. Starters kunnen nauwelijks aan een huis komen. En vinden ze dan uiteindelijk een huis, dan is het onevenredig duur. Ze zadelen zich op met een torenhoge hypotheek voor een kleine en eenvoudige woning. Ze betalen de prijs van deze gekte in huizenland. Als ze al kunnen meedoen in de wereld van huizenbezitters. Velen moeten afhaken en moeten noodgedwongen om langer dan wenselijk is bij hun ouders blijven wonen. Een huis met een hoge WOZ waarde Haarlem kunnen ze nog niet aan. De ouderen die vaak in hun pensioenjaren zitten en nu hun woning gaan verkopen, zijn spekkoper. Zij profiteren van de absurd hoge huizenprijzen. Maar dan weet de fiscus ook hen weer te vinden.

De wal keert het schip

Hoe lang zal dit nog stand houden? Als de woonlasten zo oplopen wordt het pijnlijk in de portemonnee. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, nietwaar? Elders zal er dan bezuinigd moeten worden. Je zult dan kritisch moeten zijn op de energierekening, zorgkosten en dagelijkse boodschappen. Bespaar op woonlasten door sowieso goed naar de vastgestelde WOZ waarde Haarlem van je huis te kijken. Soms valt hier een aanzienlijk bedrag mee te besparen. De hele economie zal last van ondervinden van de nodige bezuinigingen. Minder bestedingen, minder economische groei. Minder banen en meer uitkeringen zullen het gevolg zijn. Het is een oeroude wet van de economie. Ergens zal er een kantelpunt zijn. Alleen niemand weet wanneer dat zal zijn en hoe dat eruit zal zien.

Gemeenten ontzien hun belastingbetalers met WOZ waarde Haarlem

Met bovengestelde in het vizier hebben bijna 350 gemeenten in ons land hun bewoners en bedrijven in 2022 enigszins ontzien. De lokale belastingen stijgen naar hun zeggen beperkt. Minder dan gerechtvaardigd lijkt met deze hoge huizenprijzen en stijgende inflatie. De WOZ waarde Haarlem, als onderdeel van de totale gemeentelijke belastingen stijgt natuurlijk wel. Lokale overheden verwachten dit jaar 11,5 miljard euro uit de plaatselijke heffingen op te halen. Ze putten uit verschillende belastingen zoals de onroerend zaak belasting, toeristenbelasting, Riool- en afvalstoffenheffing en parkeergelden. UIt cijfers van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de OZB belasting dit jaar met ruim 2% stijgt. De stijging van de huizenprijzen, die vorig jaar heel fors was, is door gemeenten maar ten dele doorberekend. Ze hanteren er een wat lager tarief voor de OZB zodat de beschikking van de lokale belasting in totaal beperkt omhoog gaat.

Eigen huis blijft populair

Uit onderzoek blijkt dat de voorkeur voor het bezit van een eigen woning boven een huurwoning gaat. Ondanks de lasten en nadelen die er kleven aan het bezit van een eigen huis willen de meeste mensen dat voor lief nemen. Woonlasten zoals de lokale belasting waarin de gemeente middels de WOZ waarde Haarlem je huis belast nemen ze voor lief. Een huis is veelal de waardevolste aanschaf in een mensenleven. De meesten doen dit dan ook maar één keer.

 

Alles over belasting op woningbezit vind je op https://www.bezwaarmaker.nl