Een aandeel is het bewijs dat je deelneemt in het kapitaal van een onderneming, je wordt voor dat gedeelte eigenaar van het bedrijf. Wanneer je gaat beleggen in aandelen kun je dividend ontvangen. Daarnaast kun je profiteren wanneer de koers van het aandeel stijgt.

Voor wie zijn aandelen interessant?

Aandelen zijn interessant als je:

  • met (een deel van) je vermogen wilt deelnemen aan een onderneming
  • geïnteresseerd bent in dividend en/of koersrendementen
  • je realiseert dat dit ook kan betekenen dat je de (gehele of gedeeltelijke) inleg kunt verliezen
  • op elk gewenst moment aandelen wilt aan- of verkopen

Zeggenschap

Wanneer je aandelen van een bedrijf in bezit hebt, ben je voor dat deel van het vermogen eigenaar van een onderneming. Als aandeelhouder heb je in de meeste gevallen ook het recht om te stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Dagelijkse leiding

Elke beursgenoteerde onderneming heeft een directie die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Ieder jaar moet deze directie een jaarverslag uitbrengen,  waarin de directie zich verantwoordt voor de bedrijfsactiviteiten en het rendement of verlies van het afgelopen jaar. In het jaarverslag staat vaak ook een prognose voor het komend jaar of de komende jaren.

Waarde van een aandeel

De waarde van een aandeel hangt samen met de bedrijfsresultaten en de toekomstverwachtingen daarvan. Daarnaast speelt algemeen marktsentiment eeb belangrijke rol.

Rendement

Rendement is bij een aandeel op twee manieren te halen:

  • Dividend

De meeste aandelen keren dividend uit. Dividend is een winstuitkering van het bedrijf aan de aandeelhouders. Hoeveel dividend een aandeelhouder ontvangt, hangt onder meer af van de hoogte van de bedrijfswinst. Dividend kan worden uitgekeerd in geldmaar ook in nieuwe aandelen.

  • Koersrendement

Als de markt mee zit, en de resultaten van de onderneming waar je aandelen van hebt gekocht goed zijn, kun je na een koersstijging je aandelen tegen een hogere prijs weer verkopen.

Meer informatie vindt u op http://www.Lerenbeleggen.info