EIA is de afkorting voor Energie Investeringsaftrek. Dit is een fiscale regeling voor ondernemers. Het geeft dus belastingvoordeel voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en technieken. Investeren zij bijvoorbeeld in betere isolatie van een pand of in energiebesparende machines, dan kunnen zij hier belastingvoordeel op behalen.

Voor welke investeringen geldt de EIA regeling?

De EIA regeling geldt voor een breed scala aan investeringen. De voorbeelden van machines en bedrijfsgebouwen zijn er slechts twee in de hele range. Andere voorbeelden zijn efficiëntere processen, zuinigere transportmiddelen, duurzame energie zoals zonnepanelen, energiebalancering, energietransitie en advies over dergelijke onderwerpen. Deze laatste is belangrijk. Ook het inwinnen van advies over groenere manieren van werken is fiscaal aftrekbaar. De EIA regeling geldt voor meer dan alleen tastbare objecten.

Een aantal voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen voor een EIA regeling zijn:

  • Warmtepompen, koeling en airco’s
  • Warmteterugwinning en ventilatie
  • Isolatie voor bedrijfsgebouwen
  • Accu’s voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit
  • Koel- en vriesinstallaties die restwarmte benutten
  • HR-elektromotoren en andere machines die besparingen in het proces oplevert

Naast deze voorbeelden zijn er een aantal generieke categorieën. Hier kun je als ondernemer gebruik van maken op het moment dat jouw investering niet specifiek bij de anderen genoemd wordt.

Hoe werkt de EIA regeling?

De EIA regeling bestaat uit 140 categorieën. Valt jouw investering in één van deze categorieën? Dan mag je als ondernemer 45,5% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst of het belastbaar inkomen. Ongeveer voor het fiscale voordeel daardoor op 11,7% van de investering geschat. Dit geldt in ieder geval voor grotere ondernemers. Bij kleinere ondernemers, zoals eenmanszaken of een V.O.F., kan dit verschil zelfs oplopen tot 22,5%. In de praktijk kan het voordeel van de EIA regeling oplopen van enkele duizenden euro’s tot enkele tonnen. In 2023 heeft de overheid het budget van de EIA vastgesteld op € 249 miljoen. Een aanvraag mag het hele kalenderjaar worden ingediend.

Welke andere subsidies zijn er nog meer?

De EIA regeling is slechts één van de subsidies van de overheid met als doel bedrijven te stimuleren om te verduurzamen. In dit geval betreft het een fiscale regeling die dus belastingvoordeel biedt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voorde MIA, die fiscale voordelen biedt voor milieubesparende technieken, zoals een lager waterverbruik of recycling. Ook zijn er een groot aantal subsidies die een direct geldbedrag toekennen aan de ondernemer, zoals de ISDE en de VEKI.

Waar rekening mee te houden bij de aanvraag?

Een aanvraag voor een EIA regeling moet binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht worden ingediend. Als ondernemer moet je dus rekening houden met dit tijdspad. Het aanvraagproces kan enigszins tijdrovend zijn. Zeker als jouw investering in één van de generieke categorieën valt, is het soms lastig te doorgronden of je in aanmerking komt voor de EIA regeling of niet. En je wil natuurlijk geen tijd investeren zonder enige zekerheid dat het een fiscaal voordeel oplevert.

Bij vindsubsidies.nl denken we daarom graag met je mee. Wij kunnen jouw investeringsplannen en offertes screenen voorafgaand aan de opdrachtverstrekking. We helpen je te overwegen in welke van de 140 categorieën jouw investering het beste geplaatst kan worden. Hiermee vergroten we de kans dat het fiscale voordeel wordt verzilverd. Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact met ons op.