Tag: Letsel

Arbeidsongeval

Je kunt iedere dag zomaar te maken krijgen met een ongeval. Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje en moet je daar dan ook altijd op bedacht zijn. Maar…