Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden, de meeste wijzigingen die in deze wet staan gaan dan ook meteen van kracht. Er zijn best wat zaken waar je als ondernemer rekening mee moet houden, een advocaat uit Den Bosch vertelt er wat meer over. 

Denk aan je personeelsstrategie

De WAB heeft als doel om het makkelijk te maken vast personeel aan te nemen, grote kans dat het ook effect zal hebben op je personeelsstrategie. Denk hierbij aan de volgende zaken:

  • Versoepeling ontslagrecht: Je loopt als ondernemer minder risico met personeel met een vast dienstverband, ontslag op staande voet is nu ook mogelijk wanneer er sprake is van een optelsom van omstandigheden.
  • Aangepaste ketenregeling: Vanaf 2020 mag je iemand drie tijdelijke contracten aanbieden in drie jaar. 
  • Hogere WW-premie: Voor personeel met een tijdelijk contract betaal je nu 5% meer WW-premie dan voor personeel met een vast contract. 23,9% tegen 18,9%.

Extra regels omtrent nuluren- en min/maxcontracten

Iemand met een dergelijk contract is alleen verplicht om te komen werken wanneer hij minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen wordt, wanneer een oproep binnen die vier dagen nog afgezegd wordt dient de oproepkracht toch betaald te worden. Bij een verlenging van een contract moeten minimaal dezelfde aantal uren als afgelopen jaar beloofd worden.

Payrollers

De WAB heeft ervoor gezorgd dat payrollers die bij jou gaan werken dezelfde status als eigen werknemers moeten krijgen, ze hebben dus recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en jij als ondernemer bent daarvoor verantwoordelijk. Als ze niet worden uitbetaald kunnen ze dus nu ook makkelijk een loonvorderingsbrief sturen.  De enige uitzondering is de pensioenregeling. 

Aanpassen van ontslagprocedure

Aangezien het ontslagrecht aangepast is, zal dit ook impact hebben op de ontslagprocedure binnen je onderneming. Aangezien het ontslaan van mensen makkelijker is geworden waardoor je eerder een gang naar de recht kunt overwegen. Vaak moet je bij een ontslag nog een transitievergoeding betalen, hier zijn ook een aantal aanpassingen voor doorgevoerd. Zo heeft de werknemer vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding, zelfs binnen een proefperiode. Je betaald een derde van het bruto maandsalaris per jaar dat diegene voor het bedrijf heeft gewerkt, ook voor de jaren na tien jaar dienstverband. 

Stel je personeel op de hoogte

Het is ook belangrijk om je personeel op de hoogte te stellen van al deze aanpassingen, maak een nieuwe versie van het personeelshandboek en verspreid deze.